Zoekkaart Nederlandse bijen voor mobieltjes
voor hoverniers, groenbeheerders en urban greeners
Zoek van beperkt tot uitgebreid
- 40 soorten wilde bijen voor starters
- Bijen in tuinen (een selectie)
- Bijen in tuinen (de meeste soorten in Nederland)
- Bijen in en bij bijenhotels
- Gespecialiseerde bijen en hun bloemen
- Nederlandse bijen: een ruime selectie ---
Let op! Onderstaande link wordt als tabblad geopend
- Bijenkalender en voorkomen per provincie
Legenda
In het kader van biodiversiteit is er in het studieprogram-ma ook ruimte vrijgemaakt voor bijenbeheer en bijenvriendelijke tuinen. Onze studenten hoeven niet alles van bijen te weten, maar moeten wel een idee hebben hoe ruim de verscheidenheid aan wilde bijen is. Er zijn ook studenten en docenten die heel graag willen weten welke bijen in tuinen en in andere groene landschaps-elementen kunnen voorkomen. Deze website voor mobieltjes en tablets kan hiervoor worden gebruikt.
Voor meer info: www.denederlandsebijen.nl
 
Legend-en toelichting
Algemeen: de website betreft voornamelijk vrouwtje. De mannetjes zijn in het veld moelijker te herkennen.
Sommige bijennamen zijn afgekort i.v.m. de ruimte
* bij bijenhotels: zeldzaam tot zeer zeldzaam
Vooral bij bijenhotels en de op de planten waar bijen op gespecialiseerd zijn, zijn de bijen vaak gemakkelijk te herkennen.