Goudpootzandbij - Andrena Chrysosceles
Bijen met geheel of gedeeltelijk oranje doorschijnende poten, glanzend achterlijf en grotendeels onderbroken haarbanden die bij het mannetje zeer zwak ontwikkeld zijn; bij het vr. op het 4e rugsegment doorlopend. Poten deels oranjegeel doorschijnend. 9-11 mm.
Vliegperiode: april - 2e helft juni. Bloembezoek: vooral schermbloemen zoals dolle kervel, fluitenkruid, zevenblad. Nesten: in de grond. Voorkomen: zwaartepunt in Zuid-Limburg en het oostelijk rivierengebied, verder in stedelijk gebied.
Fluitenkruid