Zwart-rosse zandbij - Andrena clarkella
Vrouwtje: bovenkant borststuk lang en dicht roestbruin behaard; scopa geelbruin; voorkant kop voornamelijk zwart behaard; fimbria zwartbruin; achterranden van de rugsegmenten breed neer gedrukt; lengte 12 -15 mm
Vliegperiode: maart tot half mei. Bloembezoek: wilgen vooral boswilg, grauwe wilg en geoorde wilg. Nesten: in de grond. Voorkomen: in hoofdzaak op de pleistocene zandgronden, minder in de duinen.
Boswilg