Knautiabij - Andrena hattorfiana
Grote bijen (13-16 mm) met een gedeeltelijk rood gekleurd achterlijf. Vrouwtje: bovenkant achterlijf glanzend; einde 3e rugsegment met een onderbroken en het 4e segment met een gesloten haarbandje; rugzijde borststuk vrijwel kaal en glanzend; fimbria goudgeel; scopa aan de buitenkant geel.
Vliegperiode: eind mei - half augustus. Bloembezoek: in hoofdzaak op beemdkroon. Nesten: in de grond. Voorkomen: In hoofdzaak in Zuid-Limburg, zeldzamer in Midden-Limburg.
Beemdkroon