Ereprijszandbij - Andrena labiata
Dun behaarde bijen met gedeeltelijk roodgekleurd achterlijf. Vrouwtje: frimbria bruingrijsachtig, scopa bovenzijde bruin, onderzijde wit; gezicht zwart; lengte 8-11mm. Mannetje: kopschild grotendeels bleekgeel/geelwit; beharing wit; lengte 7-10 mm.
Vliegperiode: half april - juni. Bloembezoek: in hoofdzaak op gewone ereprijs. Voorkomen: buiten de zeeklei- en veengebieden minder algemeen tot vrij zeldzaam.
 
Mannetje: kopschild grotendeels bleekgeel/geelwit; beharing wit; lengte 7-10 mm.
Gewone ereprijs