Witkopdwergzandbij - Andrena subopaca
Kleine (5-7 mm) zwarte bijen met witte beharing; 2e en 3e rugsegment met haarbandjes opzij; middelste segment borststuk (mesonotum) zeer dof. Lijkt in het veld veel op kleine andere soorten zandbijen, groefbijen en zonder evaring op maskerbijen.
Vliegperiode: april - begin augustus. Bloembezoek: onder meer op zevenblad, fluitenkruid, paardenbloem, bosaardbei, dolle kervel, peen en kool. Voorkomen: vrij algemeen in het hele land.