Grijze zandbij - Andrena vaga
Grote zwarte bijen (11-15 mm) met een grijswit behaard borststuk en een glad, glanzend, dun en niet opvallend behaard achterlijf dat onder een bepaalde gezichtshoek een zwakke blauwe glans vertoont. Vrouwtje: achterlijfspunt, bruinzwart behaard; poten zwart, de schenen (scopa) zwart behaard.
Vliegperiode: half maart- half mei. Bloembezoek: alle inheemse wilgen. Nesten: in de grond. Voorkomen: in hoofdzaak op de pleistocene zandgronden.
Boswilg