Geriemde zandbij - Andrena angustior
Zwarte geelbruinachtig (verblekende) behaarde bijen; achterranden tergieten zwak geelachtige doorschijnend, zonder duidelijke haarbanden, rugsegmenten aan de basis gerimpeld en mat glanzend. Lengte:vr 9-11 mm; m 8-10 mm.
Vliegperiode: April-juli. Bloembezoek: onder meer paardenbloem en muizenoor. Nesten: in zandige en lemige bodems. Voorkomen: vrij algemeen in Zuid-Limburg. Verder verspreid over de oostelijk helft van het land.