Witbaardzandbij - Andrena barbilabris
Vrouwtje: borststuk bruinachtig behaard; achterlijf dun behaard, zwart glanzend, 2e en 3e rugsegment met onderbroken haarbanden; fimbria zwartbruin; poten zwart; scopa van boven bruin, beneden zwartbruin; lengte 10-12 mm.
Vliegperiode: eind maart tot eind juni. Bloembezoek: allerlei bloemen. Nesten: in de grond. Voorkomen: buiten de zeeklei- en veengebieden vrij algemeen.