Tweekleurige zandbij - Andrena bicolor
Tweekleurige, bruin- en zwartachtig behaarde bijen; achterlijf dun behaard en zonder duidelijke haarbanden
Lengte 8-10 mm. Vrouwtje: bovenkant borststuk roestbruin, het onderste gedeelte min of meer zwart behaard; voorkant kop zwart behaard; de voorste helft van het achterlijf bruin, de achterste helft zwartachtig behaard.
Vliegperiode: maart-augustus. Bloembezoek: allerlei bloemen. Nesten: in de grond. Voorkomen: algemeen in het zuidelijke deel van Nederland.