Meidoornzandbij - Andrena carantonica
Grote (10-14 mm) bijen die veel op honingbijen lijken. Achterlijf zonder haarbandjes en dunbehaard; kop grotendeels geelbruin behaard; borststuk vrij dicht geelbruin behaard.
Vliegperiode: eind maart - juni. Bloembezoek: veel op eenstijlige meidoorn, verder onder meer Spaanse aak, zevenblad, stinkende gouwe, fluitenkruid, koolzaad. Nesten: in de grond. Voorkomen: algemeen in het grootste deel van het land.