Kruiskruidzandbij- Andrana denticulata
Zwarte, grijsachtig behaarde bijen (8-12 mm). Door de late vliegtijd, de beharing en het brede postuur, zijn vooral de vrouwtjes van Andrena denticulata, in combinatie met bloembezoek, vrij goed herkenbaar. Vrouwtje: achter-randen rugsegmenten met doorlopende, relatief brede grijsachtige haarbandjes; kop en borststuk gedeeltelijk zwart behaard; scopa geelbruinachtig; lengte 9-12 mm.
Vliegperiode: rond eind juni - eind augustus. Bloembezoek: onder meer op jacobskruiskruid, gewoon biggenkruid en zeer waarschijnlijk tientallen andere composieten. Voorkomen: In hoofdzaak het gebied van de pleistocene zandgronden.