Wimperflankzandbij - Andrena dorsata
Zwarte bijen met geelbruinachtig behaarde kop en borststuk; tergieten 2-4 met haarbanden; tarsen achterpoten oranjegeelachtig doorschijnend; achterlijf zeer dicht en fijn gepuncteerd en fijn gerimpeld. Lengte: vr & m: 9-10 mm.
Vliegperiode: maart-september. Bloembezoek: brosse melkdistel, heggenrank, herik, wilde reseda, gewone berenklauw, zeeraket en wilg. Nesten: in de grond. Voorkomen: buiten de zeeklei- en laagveen gebieden algemeen in Gelderland, Utrecht en de zuidelijke helft van het land.