Grasbij - Andrena flavipes
Vrouwtje: achterlijf met doorlopende, bruingele opvallende haarbanden; scopa oranjegeel; schenen en tarsen bruinachtig behaard; het middelste segment van het borststuk (mesonotum) glanzend en dicht gepuncteerd; fimbria zwartachtig; lengte 10-13 mm.
Vliegperiode: half maart - half augustus. Bloembezoek: komen voor op vele tientallen, zeer waarschijnlijk honderden plantensoorten die nectar en stuifmeel leveren. Nesten: in de grond. Voorkomen: vrij algemeen beneden de lijn Bergen - Enschede.