Heggenrankbij - Andrena florea
Middelgrote (10-14 mm), weinig behaarde, enigszins slanke bijen; kop en borststuk geelbruin behaard; achterlijf glanzend en de achter randen van de rugsegmenten rood tot geel doorschijnend. Heggenrankbij is in het veld het beste te herkennen aan de twee voorste min of meer roodachtig gekleurde segmenten van het achterlijf.
Vliegperiode: eind mei-eind juli.
Bloembezoek: heggenrank. Nesten: vrij stevige zandige tot lemige grond. Voorkomen: het meeste voor in Zuid-Limburg en het rivierengebied. Ook een stadsbij.
Heggenrank