Vosje - Andrena fulva
Vrouwtje: hommelachtige, roodbruinachtige behaarde bijen; beharing verbleekt sterk; beharing achterlijf niet in haarbandjes; 5e rugsegment aan het einde met een dicht bruin zwartachtig haarbandje; scopa zwart; lengte 12-14 mm.
Vliegperiode: tweede helft maart - tweede helft mei. Bloembezoek: vliegt vaak op Ribes (aalbes, zwarte bes, kruisbes, rode bes); verder ook op tientallen andere planten. Nesten: in de grond. Voorkomen: algemeen