Roodgatje - Andrena haemorrhoa
Middelgrote bij (9-11mm); met een zwart glanzend achterlijf.
Vrouwtje: bovenkant borststuk dicht en kort roestbruin behaard; achterlijf vrijwel kaal en zonder haarbanden, fimbria goudgeel; kop witachtig behaard; achterschenen en -tarsen roodgeel en doorschijnend, scopa witachtig.
Vliegperiode: begin april tot half juni. Bloembezoek: vliegt op allerlei soorten bloemen: veel op paardenbloem en wilg. Nesten: in de grond. Voorkomen: algemeen. In veen- en kleigebieden in hoofdzaak in steden en kleine woonkernen.