Bosbesbij- Andrena lapponica
Donker gekleurde bijen met bruine tot lichtbruine beharing. Deze bij is net als veel andere zandbijen in het veld niet aan zijn habitus te herkennen. Maar deze bij kan wel onderscheiden worden van de andere soorten bijen die op bosbessoorten kunnen worden waargenomen. Lengte: vr 11-13 mm ; m 9-10 mm.
Vliegperiode: begin april tot half juni. Bloembezoek: blauwe bosbes en rode bosbes. Vrij zeldzaam binnenlandse zandgronden.
Blauwe bosbes