Gewone dwergzandbij - Andrena minutula
Kleine zwarte, dun behaarde bijen; 2e en 3e rugsegment met witte haarbanden opzij. Lengte: vr & m 5-7 mm.
Vliegperiode: maart-eind augustus; Bloembezoek: allerlei planten. Buiten de zeeklei- en laagveen gebieden vrij algemeen.