Viltvlekzandbij - Andrena nitida
Vrouwtje: borststuk aan de bovenkant bruin en aan de onderkant wit behaard; poten zwart; scopa zwart van boven, onderkant min of meer wit; achterlijf glanzend en vrijwel kaal, in de jonge fase met een witte, enigszins dichte beharing aan de zijkanten van het 2e en 3e segment, fimbria zwart; lengte 11-16 mm.
Vliegperiode: half maart - half juni. Bloembezoek: vliegt op veel soorten, onder meer op boswilg, dolle kervel, fluitenkruid, gewone berenklauw. Nesten: in de grond. Voorkomen: in principe in heel Nederland; ook in zeekleigebieden op lichte minerale bodems.