Bremzandbij - Andrena ovatula
Vrouwtje: kop en borststuk bruinachtig behaard, naar grijsbruin verkleurend; achterlijf met witte smalle haar-banden; haarband 2e rugsegment onderbroken; fimbria bruinachtig (zwartbruin/geelbruin); scopa lichtgeel tot witachtig.
Vliegperiode: eind maart - begin september. Bloembezoek: brem, anderen vlinderbloemigen en en planten van andere families. Vrij algemeen in het centrum van het land en in Limburg, elders zeldzaam tot afwezig.
Brem