Vroege zandbij Andrena praecox
Bruinachtige (verblekende) behaarde vrouwtjes en wit behaarde mannetjes. Lengte: vr 10-11 mm; m 9-11 mm.
Vliegperiode: maart - mei. Bloembezoek: gespeciaalseerd op wilg. Buiten de zeeklei- en laagveengebieden algemeen.
Boswilg