Fluitenkruidbij - Andrena proxima
Zwarte behaarde bijen met witte onderbroken haarbanden op de rugsegmenten, een glanzend achterlijf en vrij grof gerimpeld middenveld. Lengte: vr & m 8-10mm.
Vliegperiode: april-mei. Bijenplanten: veel op fluitenkruid en andere schermbloemigen. Voorkomen: beneden de lijn Amsterdam - Zutphen vrij algemeen.
Fluitenkruid