Geelstaartklaverzandbij - Andrena wilkella
Kleine (9-11 mm) zwarte bijen, met witte onderbroken haarbandjes. Vrouwtje: bovenkant borststuk grijsbruinachtig behaard; haarbanden 3e rugsegment smal en het 4e niet onderbroken; scopa en fimbria geelachtig.
Vliegperiode: mei-juli. Bloembezoek: in hoofdzaak gewone rolklaver, moerasrolklaver, witte en rode klaver. Nesten: in de grond. Voorkomen: het zwaartepunt ligt in de oostelijke helft van het land.
Gewone rolklaver