Zandbijen Andrena 72 soorten in Nederland
Zandbijen zijn in het algemeen matig tot dicht behaarde bijen van ca. 6 tot 16 mm lang. Het uitwendige skelet is meestal donker gekleurd (meestal zwart of donker bruinachtig), bij sommige soorten ten dele rood of met een metaalglans.
Het borststuk is meestal dicht behaard; het achterlijf kan zeer dicht behaard zijn, maar ook vrijwel kaal. De beharing is vaak gekleurd (wit, zwart, bruinachtig, minder geelachtig), deze kleuren verbleken snel.
Zowel de rugsegmenten, als de buiksegmenten kunnen op het eind dichte haarbandjes hebben.
De wijfjes hebben op het 5e rugsegment een dichte rij haren die fimbria wordt genoemd.
De achterpoten van het vrouwtje zijn dicht behaard: met gekromde haren aan de dijring ) en een dichte lange beharing om hun poten (scopa). Met deze beharing wordt stuifmeel verzameld.
In Nederland zijn 72 soorten zandbijen waargenomen. Ca. 50% hiervan is (zeer) zeldzaam, uitgestorven of ooit een enkele keer waargenomen.