Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum
Een kleine gedrongen, wespachtig gekleurde bij. Lengte: vr & m 5-7 mm.
Vliegperiode: juni-aug. Bloembezoek: in hoofdzaak gewone rolklaver. Vrij algemeen in Zuidoostelijk deel van Nederland