Sachembijen - Anthophora: 8 soorten in Ned. --
Gewone sachembij - Anthophora plumipes (vr) ----
Grote (14-16 mm), meestal bruinachtig, soms zwart behaarde hommelachtige bijen, met een opvallende lange tong; mannetje met een geel gezicht.
Vliegperiode: maart-mei (begin juni). Bloembezoek: het meeste op ruwbladigen en lipbloemenfamilie: dovenetel. hondsdraf, smeerwortel, longkruid, verder op vele andere plantensoorten. Voorkomen: algemeen.
 
Gewone sachembij - Anthophora plumipes (m)
Nesten: leemachtige, lichte klei, of leemachtig of kleiachtig zand; in vlakke tot verticale gronden: wegbermen, holle wegen, steilwanden, zand en leem-afgravingen, vlakke open gronden in het openbaar groen; ook in kunstmatige nestgelegenheid in kisten of andere elementen die met geschikte, niet eroderen de grond zijn gevuld of zelfs gewoon in houtblokken
Gedrag: sachembijen zijn zeer snelle vliegers; staan vaak zeer korte tijd (vooral de mannetjes) als kolibries voor de bloemen. De mannetjes lijken en soort territoriumgedrag te hebben.