Kattenkruidbij - Anthophora quadrimaculata
Relatief kleine, bruinachtig behaarde bijen met haarbanden op het achterlijf. Lengte: vr & m 11-12 mm. (Foto mannetje)
Vliegperiode: juni - juli. Bloembezoek: allerlei planten. Zeldzaam.
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.