Kleine wolbij - Anthidium punctatum (m)
Bijen met een dubbele rij witte stippen en dwarsvlekken op het achterlijf. Lengte: vr & mm 8 - 9 mm.
Vliegperiode: eind mei-half augustus. Bloembezoek: in hoofdzaak op gewone rolklaver. Vrij zeldzaam.