Gele hommel - Bombus distinguendus

Punt achterlijf geelachtig; borststuk tussen de vleugels met zwarte band; lengte kon. 20-30mm; w. 13-16mm.

Vliegperiode: kon/w. half apr- half aug; m. jul-aug. Nestelt voor namelijk in holtes in de grond, maar onder meer ook in vogelnesten. Koekoekshommel: B. barbutellus; Milieu: bloemrijke hooi- en graslanden, bosranden, lichte bossen; Voorkomen: zeer zeldzaam