Tweekleurige koekoekshommel - Bombus bohemicus
Voorkant borststuk met een geelachtige band; punt achterlijf wit; het vrouwtje lijkt veel op grote koekoeks- hommel; lengte vr.14-20 mm.
Vliegperiode: vr. begin apr-eind jun; m. eind jun-begin sep. Gastheer: veldhommel (B. lucorum). Milieu: o.m. bos en bosranden; Voorkomen: buiten de zeekleigebieden algemeen/vrij algemeen.