Gewone koekoekshommel - Bombus campestris
Punt achterlijf geelachtig/ bruinachtig behaard; borststuk met 2 gele banden; lengte w.18-22 mm.
Vliegperiode: vr. begin mei-aug; m. jul-half sep. Gastheren: in hoofdzaak akkerhommel (B.pascuorum); Milieu: allerlei terreinen binnen en buiten de stad; Voorkomen: algemeen.