Heidehommel - Bombus humilis
Borststuk zonder band; bovenkant borststuk roodbruin en achterlijf ca. geelbruin behaard, met weinig tot zeer veel zwarte haren; lengte kon.18-22 mm; w.10-14mm.
Vliegperiode: kon/w. half mei-eind sep; m. half aug-sep. Nestelt boven- en onder-gronds in de kruidlaag. Koekoekshommel: B.campestris. Milieu: hoogveen en vochtige heidevelden; Voorkomen: zeldzaam.