Boomhommel - Bombus hypnorum

Punt achterlijf geheel of grotendeels wit; bovenkant borststuk bruin behaard; lengte kon. 22-26mm; w. 8- 18mm.
Vliegperiode: kon/w. mrt.-aug; m. jun-aug. Nestelt in boomholtes en vogelnestkastjes. Koekoeksbij: boomkoekoekshommel - Bombus norvegicus; Milieu: stedelijk gebied en bossen. Voorkomen: vrij algemeen.