Steenhommel - Bombus lapidarius

Bijen zwart achterlijfpunt rood, roodachtig;haren korfjes zwart. Lengte kon. 18-26mm; w. 8-18mm.

Vliegperiode: kon/w. apr-half sep; m. jul-sep. Nestelt in boomholtes en vogelnestkastjes. Koekoekshommel: boomkoekoekshommel (B. norvegicus). Milieu: allerlei terreinen binnen en buiten de stad. Voorkomen: algemeen.