Veld-/kleine aardhommel - Bombus lucorum
Punt achterlijf geheel of grotendeels wit; borststuk vooraan en op het 2e rugsegment (voorste helft achterlijf) met 1 gele band (2 banden in totaal). In het veld niet van aardhommel te onder-scheiden; lengte kon. 18-24 mm; w.10-16 mm.
Vliegperiode: apr-sep; m. jun-begin sep. Nestelt in de grond. Koekoeksbijen: Tweekleurige koekoekshom. (B. bohemicus): Milieu: allerlei terreinen in en buiten de stad. Voorkomen: algemeen