Grote aardhommel - Bombus magnus
Punt achterlijf geheel of grotendeels wit; borststuk vooraan en op het 2e rugsegment (voorste helft achterlijf) met 1 gele band (2 banden in totaal); gele band borststuk loopt door tot onder de vleugelaanhechting (vleugelbasis); lengte kon. 22-28 mm; w. 8-18 mm.
Vliegperiode: kon/w. eind apr-begin sep.; m. jun-sep. Koekoeksbijen: onbekend; Milieu: Voorkomen: vrij algemeen?