Moshommel - Bombus muscorum
Borststuk zonder band; bovenkant borststuk roodbruin en achterlijf ca. geelbruin behaard en zonder zwarte haren; lengte kon. 20-25mm; w. 12-15 mm.
Vliegperiode: kon/w. eind mrt-eind sep; m. aug-sep.
Nestelt in kruidlagen boven de grond. Nestelt in kruidlagen boven de grond. Milieu: kwelders, graslanden, laagveen- gebieden, vochtige heidegebieden. Voorkomen: vrij algemeen.