Akkerhommel - Bombus pascuorum
Borststuk zonder band: Bovenkant borststuk bruinachtig - bruinrood behaard (kan grijsachtig verkleuren); 2e-4e rugsegmenten met zwarte haren; die soms moeilijk zijn te zien; lengte kon. 18-22mm; w. 10-14mm.
Vliegperiode: kon/w. apr-sep; m. eind jul-sep. Milieu: allerlei terreinen binnen en buiten de stad. Koekoekshommel: B.campestris; Voorkomen:  algemeen.