Grashommel - Bombus ruderarius
Punt achterlijf roodachtig behaard; haren korfjes roodachtig, vaak niet goed te zien door stuifmeel, lichaam minder zwart (grijszwart); lengte kon.18-20mm; w.10-16mm.
Vliegperiode: kon/w. eind apr-aug; m. jul-aug. Nestelt tussen de vegetatie boven de grond. Milieu: vooral parkland-schappen. Koekoekshommel: gewone koekoekshommel (B.campestris).
Voorkomen: zeldzaam.