Grote koekoekshommel - Bombus vestalis
Punt achterlijf geheel of grotendeels wit; borststuk vooraan met 1 gele band; achterlijf zonder opvallende gele banden of een smalle, zwakke min of meer onderbroken gele band op de grens van de witte beharing van de achterlijfspunt; lengte vr. 16-23mm.
Vliegperiode: vr. eind mrt-jun (aug); m. jun-half sep. Gastheer: aardhommel B.terrestris Milieu: in allerlei terreinen; Voorkomen: vrij algemeen tot vrij zeldzaam.