Zandhommel - Bombus veteranus
Geelgrijs behaard met brede zwarte band op borststuk. rugsegmenten gedeeltelijk zwart behaard; lengte kon. 20-24 mm; w. 12-15 mm.
Lengte: kon. 16-19 mm; w 10-16 mm; m 12-15 mm.
Vliegperiode: eind april-begin september. Zeldzaam in Zuidwest Nederland, elders zeer zeldzaam. Bloembezoek: allerlei planten.