Hommels - Bombus
In Nederland komen 29 soorten hommels voor waarvan Ca. 50% is zeldzaam tot zeer zeldzaam of uit ons land verdwenen. Hommels zijn de meest opvallende wilde bijen. Door hun beharing kunnen ze niet met andere bijen worden verward. Vooral door de grote, pelsachtig behaarde en opvallende gekleurde koninginnen die al vroeg in het voorjaar vliegen. Vaak zijn ze door hun laag zoemend geluid ook duidelijk hoorbaar.