Ranonkelbij - Chelostioma florisomne
Zwarte, slanke bijen, met haarbanden op het achterlijf. Lengte: vr & m 7-11 mm.
Vliegperiode: half mei-half augustus. Bloembezoek: boterbloemen. Voorkomen: vrij algemeen in de oostelijke helft van het land.
Scherpe boterbloem