Kegelbij - Coelioxys
9 soorten in Nederland
Zwartachtige bijen met contrastrijke witte bandjes of witviltige haarvlekken. De overige beharing is zeer spaarzaam. Lengte 8-15 mm. Het schildje (einde borststuk) aan beide kanten met een tand; ogen behaard. Kegelbijen worden vooral gekarakteriseerd door afwijkende lichaamsbouw van de vrouwtjes; hun achterlijf is kegelvormig en sterk toegespitst. Het achterlijf van het mannetje is afgerond en aan het eind met 6-9 doorntjes.
Kegelbijen leven parasitair: het zijn koekoeksbijen bij voornamelijk behangersbijen.
De meest algemene soort is de gewone kegelbij.