Duinzijdebij - Colletes fodiens
Haarbandje 1e tergiet weinig onderbroken. Borststuk met bruingele beharing; 1e rugsegment wijfje lang behaard; bij mannetje 1e en 2e rugsegment lang behaard. Rugsegmenten min of meer dof en met een dichtte punctering zonder glanzende tussenruimte. Vliegperiode: eind juni - begin september. Bloembezoek: bloem met buisbloemen zoals Jacobskruiskruid, boerenwormkruid, reukeloze kamille, gewoon duizendblad. Nesten: graaft nest in zandige bodem; in hoofdzaak in de duinen. Voorkomen: in de duinen; verder ook op zandige en lemige plaatsen in het binnenland.