Schorzijdebij - Colletes halophilus
Haarbandjes 1e tergiet vaak onderbroken. Borststuk roodbruin behaard; 1e tergiet glanzend en dicht gepuncteerd.
Vliegperiode: eind augustus- september. Bloembezoek: zeeaster ook vaak op zeemelkdistel. Nesten: op open zandige plaatsen; duinen, dijken, zandwallen; zijn te vinden in buitenduinen, groene stranden, slikken en schorren. Voorkomen: Zuidwest Nederland vanaf de Nieuwe Waterweg en Waddeneilanden.