Donkere zijdebij - Colletes marginatus
Haarbandje 1e tergiet versmald of onderbroken. Kopschild dun en goed doorzichtig behaard, dit in tegenstelling met de twee bovenstaande soorten. Borststuk bij jonge bijen geelachtig, kort bruin behaard.
Vliegperiode: juni - half augustus. Bloembezoek: onder meer hazenpootje, wilde reseda, witte klaver. Nesten: in de grond. Voorkomen: in hoofdzaak in het duingebied langs de kust.
Onder mannetje