Heizijdebij - Colletes succintus
Haarbandjes man. 1e rugsegment niet onderbroken. Bij vrouwtje wel. Borststuk roodbruin behaard; 1e tergiet glanzend en dicht gepuncteerd.
Vliegperiode: eind juli-half september. Bloembezoek: struikhei. Nesten: in de grond; vaak in steilkantjes en in paden. Voorkomen: binnenlandse zandgronden en het duingebied boven Bergen incl. waddeneilanden