Viltbijen:
Epeolus 4 soorten in Nederland
Epeoloides 1 soort

Heideviltbij - Epeolus cruciger
Gewone viltbij - Epeolus variegatus
Kleine kale bijen met grote sterk contrasterende witte tot geelwitte viltvlekken op een zwart achterlijf.  Bij de bonte viltbij is het achterlijf voornamelijk rood of geelachtig rood en zijn de viltvlekken minder opvallend. Het verschil met andere viltbijen is in het veld niet te zien.
Heideviltbij is een koekoeksbij bij heizijdebij, maar parasiteert ook op duinzijdebij en donkere zijdebij. In combinatie hiermee en het milieutype (vooral heideterreinen) is de soort te herkennen. Het voornaamste verschil is de punt van het achterlijf. scroll of
Vliegperiode: begin juli - half september. Bloembezoek: de meeste nectarplanten in en bij heidevegetaties. Voorkomen: de zandgronden in de oostelijke helft van het land, en de kustduinen boven het Noordzeekanaal; onder meer talrijk op Vlieland.
De heide viltbij lijkt veel op de gewone viltbij. De vrouwtjes zijn te onderscheiden aan 5e buiksegment (sterniet). De gewone viltbij vliegt het meest op composieten waar ook de gastheren (zijdebijen) op vliegen.
Heide viltbij (vr)
gewone viltbij (vr)